برچسب: اتوبوس فرسوده

نیاز پایتخت به ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گزارش شهرداری تهران مبنی بر اورهال ۵۹۱ دستگاه اتوبوس فرسوده، بر ضرورت تطبیق اتوبوس های اورهال شده با گزارش شهرداری و تعمیر اساسی آنها تاکید کرد. سید جعفر تشکری ه ...
ابر بحران هشت میلیون خودرو فرسوده
هر سال همین روزها که آلودگی هوا به نقل محافل تبدیل می‌شود، خیلی از کارشناسان از «خودروهای فرسوده» به‌عنوان عامل اصلی سیاهی هوا یاد کرده و تاکید می‌کنند که تا این معضل حل نشود، بحران آلودگی هم پایدار خواهد ماند. ...