برچسب: اتوبوس فرسوده

ابر بحران هشت میلیون خودرو فرسوده
هر سال همین روزها که آلودگی هوا به نقل محافل تبدیل می‌شود، خیلی از کارشناسان از «خودروهای فرسوده» به‌عنوان عامل اصلی سیاهی هوا یاد کرده و تاکید می‌کنند که تا این معضل حل نشود، بحران آلودگی هم پایدار خواهد ماند. ...