برچسب: اتوبوس کارکرده

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به مصوبه خرید اتوبوس‌های دست دوم برای تهران گفت: موضوع خرید اتوبوس‌های دست دوم یا کارکرده را در بستر ارائه عملکرد حوزه حمل و نقل عمومی برای اولین در صحن ...