برچسب: اتوخدمت سایپا

معاون بازاریابی و فروش سایپا با ذکر اینکه بعضی افراد بیش از هزار قرارداد اتوخدمت منعقد کرده‌اند، گفت: 7 تا 8 هزار نفر از این مشتریان، واسطه هستند ولی به هر کد ملی تنها یک خودرو با قیمت قبل تحویل داده می‌شود. ...