برچسب: اتومبیل لوکس

طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، صاحبان خودروهای لوکس تا هفته دیگر شناسایی و مشمول پرداخت مالیات متعلقه تا پایان بهمن سال 1400 می‌شوند و در صورتیکه این مالیات را پرداخت نکنند، نمی‌توانند نقل و انتقال یا ...
در بازار ایران بتازگی تا حدودی معنی اتومبیل لوکس تغییر کرده است. اتومبیل های کره ای و ژاپنی که تا قبل از این اتومبیل های میان رده بازار که مناسب اقشار متوسط بودند حال به اتومبیل های لوکسی تبدیل شده اند که در مح ...