برچسب: اجرای طرح ترافیک

افزایش ۲ ساعته اجرای طرح ترافیک محتمل است
تغییر ساعت کاری ادارات تهران از هفته جاری اجرایی شد اما ساعت طرح ترافیک بدون تغییر ماند. امروز قرار است در مورد این موضوع در شورای ترافیک تهران تصمیم‌گیری شود و احتمال افزایش ۲ ساعته طرح ترافیک وجود دارد. بنا بر ...