برچسب: احراز هویت مالک کارت سوخت

آقای امیری عضو هیئت مدیره کانون سراسری جایگاهداران سوخت گفت: برخی از جایگاهداران از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به علت استفاده از کارت غیر، جریمه می‌شوند؛ در حالی که جایگاهدار نمی‌تواند کارت شناسایی اف ...