برچسب: احراز هویت مالک کارت سوخت

عدم احراز هویت مالک کارت سوخت در جایگاه سوخت
آقای امیری عضو هیئت مدیره کانون سراسری جایگاهداران سوخت گفت: برخی از جایگاهداران از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به علت استفاده از کارت غیر، جریمه می‌شوند؛ در حالی که جایگاهدار نمی‌تواند کارت شناسایی افراد را تک ...