برچسب: اختراع فورد

ثبت اختراع گیربکس دستی با کلاچ برقی توسط فورد
شرکت فورد به تازگی، گیربکس دستی با کلاچ برقی را ثبت اختراع کرد. خودروها با دنده دستی به تدریج از خیابان ها و جاده های امریکا در حال ناپدید شدن هستند و به نظر می رسد که پدال سوم در حال پیوستن به خاطره ها است. با این حا ...