برچسب: اخلالگران اقتصادی

بعضی از کارشناسان و نمایندگان مجلس عقیده دارند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است چون که سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی موجب گران شدن خودرو می‌ش ...