برچسب: ارزشیابی کیفی خودروها

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:37
گزارش ارزشیابی کیفی خودروها در فروردین ۹۷ اعلام شد
در فروردین ماه 1397 تعداد 40218 دستگاه خودرو تولید گردید که 99 درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین تعلق دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۳۷ مدل خودرو درگروه سبک و ۳ م ...