برچسب: ارز صادراتی

استفاده از ارز صادراتی برای واردات خودرو
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پیشنهاد در اختیار گرفتن ارز صادراتی برای واردات خودرو را مطرح کرد و از کاهش تجارت با افغانستان به دلیل شرایط سیاسی جدید این کشور خبر داد. محمد لاهوتی در نشست خبری اظهار کرد: به دولت پیشنهاد ...