برچسب: ارز ۴۲۰۰ تومانی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
پرداخت مابه التفاوت شوک قیمتی به بازار خودرو وارد خواهد کرد
با اینکه دولت نزدیک به ۲ ماه پیش ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرده، ولی ارز ۴۲۰۰ تومانی که بعضی واردکنندگان دریافت کردند هنوز محل مناقشه وزارت صنعت و شرکت های وارد کننده خودرو است. در این خصوص چندی پیش محمد شریعتمداری ...