برچسب: ارز ۴۲۰۰ تومانی

عدم استفاده صنعت خودرو از ارز ۴۲۰۰ تومانی
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت تهران با بیان اینکه صنعت خودرو از همان ابتدا از ارز 4200 تومانی استفاده نکرده است، گفت: در مقطعی و در همان اوایل سال 1397 ارز ترجیحی به صنعت خودرو داده شد و سپس با عدد حدود ...
پرداخت مابه التفاوت شوک قیمتی به بازار خودرو وارد خواهد کرد
با اینکه دولت نزدیک به ۲ ماه پیش ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرده، ولی ارز ۴۲۰۰ تومانی که بعضی واردکنندگان دریافت کردند هنوز محل مناقشه وزارت صنعت و شرکت های وارد کننده خودرو است. در این خصوص چندی پیش محمد شریعتمداری ...