برچسب: استان

شماره پلاک استان‌های ایران را بشناسید
اعداد و حروف داخل پلاک خودروهای سواری هر کدام نشان دهنده استان و شهری خاص است، در این بین اعدادی که پایین کلمه ایران در پلاک ها قرار می گیرد نشان دهنده استانی است که صاحب پلاک خودرو در آن ساکن است. ...