برچسب: استانداردسازی مصرف انرژی

رئیس سازمان ملی استاندارد یکی از اولویت‌های مهم این سازمان را استانداردسازی مصرف انرژی برای لوازم خانگی و استاندارد خودرو دانست. ...