برچسب: استانداردهای محیط زیست

انطباق محصولات ایران خودرو با استانداردهای محیط زیست
مطابق با ماده چهار قانون هوای پاک، رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا که از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست پایش می‌شوند، یکی از استانداردهای اجباری برای شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری داخلی و وارداتی به شمار می‌ ...