برچسب: استانداردهای 85 گانه خودرویی

فرصت ۶۰ روزه برای خودروسازان
خودروسازان کمتر از ۶۰ روز فرصت دارند تا از ابتدای دی ماه بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی یعنی مرحله سوم طرح "استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی" را اجرایی کنند. ...
استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی و محصولات پیش فروش شده
اجرای مرحله نهایی اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی از ابتدای دی ماه سال جاری و برنامه پیش فروش خودرویی انجام گرفته که تحویل آن‌ها بعضاً به اواسط و حتی اواخر سال بعد هم می‌انجامد و نگرانی‌هایی را برای مشتریان به وجود آو ...
هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی حذف نخواهد شد
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه همه قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند، اعلام کرد: طبق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گا ...