برچسب: استاندارد قطعات خودرو

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی حذف نخواهد شد
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه همه قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند، اعلام کرد: طبق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گا ...