برچسب: اسقاط کامیون

ابهامات تسهیلات و اسقاط کامیون‌ ها
در جلسه علنی روز سه شنبه(19 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، پس از تصویب کلیات، نمایندگان ب ...
هزینه اسقاط کامیون ها از جیب مردم
واردات ۱۰هزار کامیون براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ به معنی نیاز به اسقاط ۱۰هزار کامیون فرسوده برای واردات(یک اسقاط به ازای واردات هر کامیون) و اسقاط حدود ۳۵۰۰ کامیون دیگر برای شماره گذاری(۳ اسقاط برای هر ۹ خودرو) است. این نیا ...