برچسب: اسپِیکاپ

در ژنو ۱۹۶۹، یکی از خاص ترین خودرروهای حاضر در نمایشگاه توسط برتونه معرفی شد. یک ب ام و سبز رنگ با نام اسپِیکاپ ۲۸۰۰(۲۸۰۰ Spicup) که در برخی منابع اسپایکاپ هم نوشته شده است. برتونه از 2 کد رنگ سبز اختصاصی مورد ...