برچسب: اطلس آپشنال

نسخه اولیه خودرو اطلس آپشنال در نمایشگاه قطعات خودرو تهران معرفی و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. یکی از شرکت هایی که دست پر به نوزدهمین نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو تهران آمده، گروه سایپا ...