برچسب: افت تولید

بنابر آمار اعلامی، در مجموع 88.496 دستگاه انواع خودرو سواری از طرف سه خودروساز بزرگ داخلی در خرداد امسال به تولید رسیده که در مقایسه با ماه پیش از آن، 29.4 درصد کاهش را به خود می‌بیند. همچنین هر سه خودروساز مطر ...