برچسب: افزایش تصادفات پایان سال

افزایش تصادفات در ۵ روز پایانی سال
سرهنگ احسان مومنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به قرارگرفتن در هفته پایانی سال 1400 و افزایش تردد خودروها و عابران پیاده در سطح شهر گفت: بررسی به عمل آمده از آمارهای تصادفات رانندگی د ...