برچسب: افزایش جمعیت

دیوار کوتاه خودروسازان خصولتی بار دیگر دست‌آویزی شد تا نمایندگان محترم مجلس، هزینه طرح های حاکمیتی را از جیب سهامداران صنعت خودرو بردارند و زمینه های تحقق افزایش جمعیت را از این طریق فراهم کنند غافل از اینکه ای ...