برچسب: افزایش جمعیت

توزیع رانت خودروسازان برای افزایش جمعیت
دیوار کوتاه خودروسازان خصولتی بار دیگر دست‌آویزی شد تا نمایندگان محترم مجلس، هزینه طرح های حاکمیتی را از جیب سهامداران صنعت خودرو بردارند و زمینه های تحقق افزایش جمعیت را از این طریق فراهم کنند غافل از اینکه این رویه تنه ...