برچسب: افزایش فروش خودرو

بنا بر آمار ارائه‌شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ کشور، آنها در مجموع حدود 56‌هزار دستگاه انواع محصول سواری و وانت را به فروش رسانده‌اند. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، فروش خودروسازان 17‌درصد کاهش پیدا ...
نتایج بررسی نشان داده است، در آینده شاهد نرخ رشد بالاتری در بخش لوکس نسبت به بازار انبوه خواهیم بود و میانگین سنی خریداران از 45 سال به زیر 40 سال رسیده است.   با این حال، بزرگ‌ترین مانع رشد خودروسازان جهانی، ...