برچسب: افزایش قیمت خودروهای فول CKD

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
افزایش قیمت خودروهای فول CKD
با توجه به نرخ ارز و واردات قطعات منفصله (سی.کی.دی) با ارز بازار ثانویه، هزینه تولید خودروسازان CKD کار تقریبا دو برابر شده و طبعا باید این موضوع در قیمت های جدید شرکتها هم لحاظ شود. ...