برچسب: افزایش مجدد قیمت

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
رضا شیوا با اشاره به اینکه قیمت ها را نباید بی ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آتی در شورای رقابت گفت و گو کنیم و شاید به این جمع بندی برسیم که از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستور العمل ...