برچسب: افزایش کیفیت خودرو

ایجاد رقابت و افزایش کیفیت با واردات خودرو
سیداحمد آوایی روز یکشنبه در آیین تکریم و معرفی روسای قدیم و جدید دانشگاه آزاد  اسلامی دزفول در سالن شیخ انصاری این واحد دانشگاهی گفت: خودروهای ساخته شده با وجود نداشتن ایمنی، کیفیت پایین و تلفات بالا با  افزایش سه برابری ...