برچسب: افکار عمومی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
افکار عمومی نسبت به ممنوعیت واردات خودرو توجیه نشده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذکر اینکه افکار عمومی نسبت به ممنوعیت واردات خودرو توجیه نشده است، گفت: مردم آگاهی و شناخت درست و دقیقی از علت های این تصمیم را ندارند و چون وقتی بر اساس شرایط منطقی و نرمال موضوع را می ...