برچسب: اقتصاددان

بررسی علل اصلی رشد چشمگیر قیمت خودرو
جمشید پژویان، اقتصاددان، می‌گوید خودروهای ایرانی فقط ظاهراً ملی‌اند و به همین خاطر با افزایش نرخ ارز، قیمتشان جهش می‌کند ولی محمدرضا نجفی، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، عقیده دارد قیمت‌های فعلی بازار خودرو کاذب هستند و ای ...