برچسب: اقتصاد داخلی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
خودروسازی ما بدون قطعه سازی وجود خارجی ندارد
حمایت از کالای ایرانی که از طرف رهبر معظم انقلاب برای تقویت اقتصاد داخلی مطرح شد، در صورت تحقق موجب شکوفا شدن تولید خواهد شد و قسمتی از این حمایت هم به رفع موانع و چالش های درآمدی صنایعی مانند قطعه سازی خودرو باز می گردد ...