برچسب: اقتصاد کشور

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
حساب و کتاب تولید و مصرف سوخت دقیق نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تبعات منفی قاچاق سوخت، افزود: قاچاق سوخت نه تنها به اقتصاد کشور لطمه می زند، بلکه ناامنی را برای هموطنان مرز نشین در پی دارد که به همین خاطر هم باید نظارت و کنترل بیشتری ب ...