برچسب: اقدامات خودرویی وزیر صمت

بیش از یک سال از آغاز کار وزارت صمت تحت امر فاطمی‌امین، در دولت سیزدهم می‌گذرد. فاطمی امین نیز همچون دیگر وزرای صمت بیشترین تمرکز خود را بر صنعت خودرو قرار داد؛ حال آنکه تنها تفاوت وی با دیگر وزرای صنعتی تعداد ...