برچسب: اقدامات وزارت صمت

سهیل معمارباشی عنوان کرده که وزارت صمت با دو خودروساز بزرگ کشور توافق کرده و آنها نیز تعهد داده‌اند که از زمان آخرین تعدیل قیمت‌ها (که 18 آذرماه امسال اتفاق افتاد) تا انتهای سال قیمت‌ها کاهش یابد. اظهارات ای ...