برچسب: امحای خودروهای آمریکایی

امحای خودروهای آمریکایی توسط سازمان تملیکی
اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی در رابطه با وضعیت بیش از 2 هزار خودرویی که از گذشته در اختیار این سازمان جهت تعیین تکلیف قرار داشته است، گفت: ما لیست همه خودروها، موتورسیکلت‌ها و حتی ماشین آلات سنگین را تهیه و مورد بررس ...