برچسب: امداد خودرو غیرمجاز

۱۲۰ شکایت از امداد خودروهای غیرمجاز به صورت ماهانه
علیرضا نیک‌آیین افزود: این اتحادیه با بیش از پنج‌هزار عضو در سطح شهر تهران برای خودروهای سبک و سنگین مشغول خدمت‌رسانی است. وی بیان‌داشت: امروز بزرگترین مشکل این اتحادیه، امدادخودروهایی هستند که بدون مجوز در حال فعالیت ...