برچسب: اموال خودروسازان

فروش اموال غیر تولیدی خودروسازان باید تا شهریور امسال به پایان برسد
فروش اموال غیرتولیدی و واحدهای تولیدی مازاد در وضعیتی مهم‌ترین مسیر تأمین نقدینگی تولیدکنندگان خودرو طرف وزارت صمت شناخته شده که به‌نظر می‌رسد خودروسازان بیشتر تمایل به اخذ تسهیلات و دیگر حمایت‌های دولتی دارند تا فروش و ...