برچسب: امیر خجسته

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
یکی از مدیران مرتبط با فساد واردات خودرو بازداشت شد!
امیر خجسته در گفتگو با تسنیم، با ذکر اینکه شب گذشته یکی از مدیران مرتبط با فساد واردات خودرو بازداشت شده است، گفت: موضوع واردات خودرو با ثبت سفارشهای جعلی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است و به نظر میرسد در روزهای پ ...