برچسب: انبار اموال تملیکی

عبدالمجید اجتهادی در نشست خبری از با اشاره به بازدید رئیس جمهور در مهرماه سال گذشته از انبار اموال تملیکی، اظهار کرد: در این بازدید رییس جمهور سه دستور درمورد اموال تملیکی صادر کرد. نخست اصلاح ساختار سازمان بود ...