برچسب: انتقال خودرو

مالیات ارزش افزوده ۱ تا ۲ درصدی خودروها در اولین انتقال به خریدار
معاون سازمان امورمالیاتی گفت: از کارخانه‌های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال به خریداران مالیات دریافت می‌شود. محمد مسیحی افزود: بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اولین ...