برچسب: انجمن قطعه سازی

انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و سایپا، و همچنین اظهارنظرهای پراکنده از سوی برخی مسئولان دولتی بیانیه ای صادر کرد. براساس بیان ...
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازی با ذکر این که شورای رقابت با قیمت گذاری غیر واقعی خودرو ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کشور ضرر زده است گفت: این زیان منجر شد خودروسازان از نظر اقتصادی تحلیل روند و این به نف ...