برچسب: انحصار خودروسازان

در حالی مصوبه واردات خودرو برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و امیدواری مجلس به مهر تایید مجمع بر واردات خودرو افزایش یافته است که به گفته یک مقام مسئول در حوزه واردات خودرو تصویب ماده 4 طرح ...