برچسب: اوراق مرابحه کرمان موتور

محل مصرف اوراق مرابحه کرمان موتور
مدیر عامل شرکت کرمان موتور محل مصرف و استفاده اوراق مرابحه کرمان را تشریح کرد. سامان فیروزی، با تاکید بر جایگاه مناسب کرمان موتور در صنعت خودرو، گفت: پیش‌بینی امسال فروش 40 هزار دستگاه خودرو بوده و سود عملیاتی 25 هزار ...