برچسب: اورال Next-2

خروج خودروسازان بین المللی از روسیه با کوچ سرمایه خارجی از این کشور همراه بود. در نتیجه خودروسازان روسی به مشکلات مالی شدیدی برخورد کردند و تولید اتومبیل در این کشور به شدت کاهش یافت. یکی از خودروسازانی که زیان ...