برچسب: اولویت واردات خودرو

سه گروه در اولویت واردات خودرو
آیین‌نامه واردات خودرو در حالی پنج شنبه گذشته سرانجام اعلام شد که با توجه به شرایط مندرج در آن، به نظر می‌رسد پروسه‌ای ناهموار و پر‌پیچ‌و‌خم برای ورود برخی خودروها به‌ویژه بالای 10 هزار یورویی‌ها لحاظ شده است. بر این اس ...