برچسب: ایثارگران

براساس اولویت‌ بندی به ایثارگران خودرو واگذار می شود
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید امور ایثارگران با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ هزار ایثارگر واجد شرایط قانونی برای دریافت خودرو هستند، گفت: اما در قانون بودجه امسال فقط واگذاری ۱۰ هزار خودرو برای آنها پیش بینی شده است، بن ...
معرفی ایثارگران واجد شرایط دریافت خودرو به وزارت صمت
مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ایثارگران واجد شرایط دریافت خودرو به وزارت صمت معرفی شدند، گفت: ۱۰ هزار دستگاه خودرو براساس قانون بودجه سالجاری از طریق شرکت‌های خودروساز به ایثارگران واجد ش ...
واگذاری ۱۰ هزار خودرو برای ایثارگران واجد شرایط
به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران محمود پاکدل در نشست هم‌اندیشی نخبگان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر که با موضوع آسیب‌شناسی قوانین ایثارگران در برنامه ششم توسعه و تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در سالن جلسات مرکز دانش‌ ...