برچسب: ایران خودرو فارس

تکمیل خودروهای دارای کسری قطعه در ایران خودرو فارس
مدیرعامل ایران خودرو فارس با اشاره به تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو برای تجاری سازی خودروهای دارای کسری قطعه، گفت: تنها در یک روز کاری تعداد 938 دستگاه خودرو پارس که دارای کسری قطعه بوده تکمیل و آماده تحویل ب ...