برچسب: ایران کاوه

بازدید مدیرعامل سایپا از خطوط تولید ایران کاوه
محمدعلی تیموری در حاشیه افتتاح و بازدید از خطوط تزریق فوم یخچالی نیسان و اتاق بار پادرا گفت: شرکت ایران کاوه سایپا یکی از شرکت‌های استراتژیک گروه سایپا است که در چند سال گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. او افزود: خودروه ...