برچسب: ایروانی

عباس ایروانی، متهم ۴ هزار میلیاردی عظام را بشناسید
عباس ایروانی که دادگاه او را به دست ‌درازی به ۴۰۰۰ میلیارد تومان از اموال بیت‌المال متهم کرده، کیست؟ کسی که ادعا شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته ا ...