برچسب: ایروانی

نماینده دادستان تهران در پرونده گروه عظام، گفت: اقدامات گروه عظام موجب شد بعضی خودروهای تولیدی چند دهه پیش به واسطه سودی که این‌ها از واردات قطعات می‌بردند همچنان از خط تولید خارج نشوند. ...
عباس ایروانی که دادگاه او را به دست ‌درازی به ۴۰۰۰ میلیارد تومان از اموال بیت‌المال متهم کرده، کیست؟ کسی که ادعا شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازه ...