برچسب: ایسمن

ایسمن کراس‌ اووری با طول ۴ متر است که بین مینی کوپر و کانتریمن قرار می‌گیرد و صرفاً در مدل‌های الکتریکی با ۱۸۴ و ۲۱۸ اسب بخار قدرت ارائه می‌شود. مینی از کراس‌اوور الکتریکی کاملاً جدید ایسمن که برای رقابت در سگ ...