برچسب: ایمنی سقف‌ پانورامیک

خودروهای مدرن انواعی از تست های تصادف را برای پاس کردن استانداردهای ایمنی فدرال در آمریکا پشت سر می گذارند. با این حال گام هایی وجود دارد که دارندگان خودرو بهتر است بردارند. پنجره سقفی یا Panoramic sunroof به ...