برچسب: اینتل

این ماشین‌‌‌ها برای 12 تا 14 مسافر صندلی دارد و بدون پدال و فرمان ساخته خواهد شد. موبایل‌‌‌آی در این پروژه با دو شرکت بیپ و بنتلر همکاری می‌کند. ماشین‌‌‌های این شرکت در مسیری مشخص که از پیش تعیین شده حرکت خواهن ...